Bez drugiej kadencji PiS nie pozbędziemy się mafijnej spuścizny

Bez silnego prawa, bez silnego państwa, które egzekwuje prawo i sprawiedliwość, wolny rynek zamienia się w struktury mafijne. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed dojściem PiS do władzy. Można je przezwyciężyć dopiero teraz, jeżeli będzie druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości, bo są bardzo głęboko zakorzenione. One na skutek funkcjonowania absolutnego bezprawia przekształciły wolny rynek w sieć gangsterskich lub półgangsterskich powiązań. W wielu dziedzinach ciągle walczymy w tymi patologiami – mówi minister Antoni Macierewicz. Rozmawia Michał Rachoń

Panie Ministrze, jaki ma być polski model państwa dobrobytu?
Zakłada konieczność uzyskania wyższej stopy życiowej przez olbrzymią część społeczeństwa, która była spychana na margines zarówno w systemie komunistycznym, jak i później w systemie neoliberalnym po roku 1989. Mamy w Polsce do czynienia przede wszystkim z potrzebą zlikwidowania przewagi wąskiej grupy postkomunistycznej oligarchii nad olbrzymimi rzeszami społeczeństwa. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku mieszczańskich społeczeństw Zachodu – w latach 50. i 60. ten termin był tworzony. Chociaż u nas podobnie jak wówczas na zachodzie Starego Kontynentu chodzi przede wszystkim o jak najwyższe dochody. W naszym przypadku nie mniej ważne jest otwarcie drogi do możliwości działania gospodarczego i o stworzenie pewnego minimum dobrobytu, które to umożliwia. Jak pokazało doświadczenie ostatnich czterech lat, dopływ pieniędzy do szerokich grup społeczeństwa jest ważnym czynnikiem rozkręcającym gospodarkę. Ale przede wszystkim chodzi o wyrwanie się z pułapki średniego rozwoju, czego w przeszłości nie potrafiono przezwyciężyć.  Tym minimum, punktem odniesienia, jest średnia dochodów w państwach Europy Zachodniej. Dopiero to umożliwi rzeczywistą rywalizację Polaków zarówno wewnątrz Polski, jak i rywalizację z innymi narodami. Zresztą, w sytuacji braku bezrobocia i napływu rąk do pracy ze wschodu stopniowe...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: