Bez strachu przed komornikiem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie łatwiejsze

Nowelizacja prawa upadłościowego opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości to kolejne po ustawie antylichwiarskiej rozwiązanie chroniące społeczeństwo przed nadużyciami ze strony komorników (lub/i parabanków).

Resort uzasadnia nowelizację prawa upadłościowego koniecznością udzielenia skutecznej pomocy zadłużonym. Oczywiście tym, którzy w spiralę zadłużenia wpadli wskutek zdarzeń losowych. „Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem” – uzasadnia nowelizację resort sprawiedliwości.

Przyspieszenie i odformalizowanie postępowań upadłościowych
Głównym celem nowelizacji jest „przyśpieszenie i odformalizowanie” dotychczasowych postępowań upadłościowych w stosunku do osób fizycznych, również nieprowadzących działalności gospodarczej w momencie składania wniosku. „Ustawa nie ma na celu ochrony lub pokrzywdzenia ani zadłużonych, ani wierzycieli” – napisało nam ministerstwo.
Szybkość i sprawność postępowania pozostaje zaś zarówno w interesie wierzyciela, jak i samego dłużnika. Tak jak w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców, o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności, a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia.
Do tej pory cała procedura zgłaszania wniosku o upadłość i jego rozpatrywania była długa i uciążliwa. – Co drugi wniosek był oddalany, bo już na etapie jego weryfikacji sędzia oceniał, czy ktoś zasługuje na drugą szansę – mówił PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Nic zatem dziwnego, że liczba takich wniosków i spraw, choć stale rośnie, wciąż jest niewielka w porównaniu z krajami zachodnimi. Z danych przesłanych nam przez MS wynika, że w 2018 roku ogłoszono 6552 upadłości konsumenckie przy wpływie 12 719 wniosków, podczas gdy w 2015 roku...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: