Raport z Tuskokraju

Zadanie: Do wskazanych trzech dat z dziejów Polski dodaj inne trzy daty, samodzielnie wybrane z dostarczonej listy (…) i wskaż, na czym polega znaczenie wydarzeń, które wtedy miały miejsce.

„966 – chrzest Polski, Polska zostaje wpisana jako państwo. Początek państwa polskiego”;

„1573 – pierwsza wolna elekcja w Polsce – było to bardzo ważne wydarzenie z uwagi na to, że po raz pierwszy po wielu zaborach i utworzeniu Królestwa Polskiego naród może wybrać swojego władcę, a nie zostaje władza dziedziczna”;

„2004 – Polska wstępuje do UE – nowy początek dla państwa polskiego, stajemy się jeszcze bardziej jednolici z Europą, wstępujemy do wielkiej wspólnoty, w
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: