„Grupa trzymająca władzę” na listach SLD. Afera Rywina i upadek rządu Millera

Piętnaście lat temu dwie „jedynki” na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostały uznane przez Sejm za członków nieformalnej grupy, która poprzez wielomilionową łapówkę chciała zmienić układ medialny w Polsce.

To była afera, która zapoczątkowała upadek rządu Leszka Millera. Dziś niewiele osób już o niej pamięta. 27 grudnia 2002 roku na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł „Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika”. Opierał się on na nagraniu fragmentu rozmowy redaktora naczelnego Adama Michnika z producentem filmowym Lwem Rywinem, który jako przedstawiciel grupy związanej z rządem Millera żądał wielomilionowej łapówki od Agory (wydawcy „GW”) w zamian za korzystne zapisy procedowanego wówczas projektu ustawy o radiofonii i telewizji. Artykuł doprowadził do powstania pierwszej w III RP sejmowej komisji śledczej. Raport końcowy z jej prac stwierdzał, że Rywina z korupcyjną propozycją wysłała „grupa trzymająca władzę”, którą tworzyli m.in. Robert Kwiatkowski, wówczas szef TVP, i Włodzimierz Czarzasty, ówczesny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Obydwaj są dziś liderami list wyborczych SLD. Kwiatkowski jest jedynką w Toruniu. Z kolei Czarzasty (obecny szef SLD) otwiera listę w Sosnowcu. „Gazeta Polska” przypomina kulisy jednego z największych skandali III RP.

17,5 mln USD łapówki
Lipiec 2002 roku. Wówczas Lew Rywin odbył kilka rozmów z przedstawicielami Agory: Wandą Rapaczyńską (prezes wydawnictwa) i Adamem Michnikiem (redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”). Ten ostatni zarejestrował rozmowę z producentem na dwóch dyktafonach, co potem stało się koronnym dowodem w całej aferze. Rywin podczas spotkania najpierw z Rapaczyńską, a potem z Michnikiem, przedstawiał się jako wysłannik nieformalnej grupy związanej z rządem Millera, obiecując uchwalenie korzystnych dla Agory przepisów procedowanego projektu ustawy o radiofonii i telewizji. Miały one umożliwić wydawnictwu...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: