Chcemy likwidować zapóźnienia infrastrukturalne naszego regionu

Chcemy likwidować zapóźnienia infrastrukturalne naszego regionu względem państw Europy Zachodniej, by podnieść konkurencyjność gospodarczą i komfort życia w naszej części Europy. Lista potencjalnych inwestycji zawiera projekty transnarodowe – zarówno połączenia drogowe, kolejowe, jak i infrastrukturę energetyczną i cyfrową – mówi prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Rozmawia Maciej Pawlak

Jakie będą źródła pozyskania kwoty około kilku miliardów euro na inwestycje w krajach Trójmorza, którą ma zarządzać Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3 Seas Initiative Investment Fund – 3SIIF)?
Fundusz Trójmorza powstał w celu budowy odpowiedniej infrastruktury i zapewnienia wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego w regionie między morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnych źródeł. Instytucje założycielskie – czyli banki rozwoju z Polski i Rumunii – zapowiedziały wpłaty w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Ponadto środki będą pochodzić od zewnętrznych inwestorów, w tym od inwestorów instytucjonalnych.

Na jakiego typu inwestycje zostaną przeznaczone pozyskane kwoty? W których z krajów Trójmorza będą prowadzone inwestycje?
Fundusz koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach inwestycyjnych – infrastrukturze transportowej, energetycznej i cyfrowej. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w osi północ–południe w regionie Trójmorza, czyli od państw bałtyckich przez Polskę, Czechy i Słowację po Bałkany. Chcemy likwidować zapóźnienia infrastrukturalne naszego regionu względem państw Europy Zachodniej, by podnieść konkurencyjność gospodarczą i komfort życia w naszej części Europy. Lista potencjalnych inwestycji zawiera projekty transnarodowe – zarówno połączenia drogowe, kolejowe, jak i...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: