Pamiętamy o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

11 lipca minęła 76. rocznica rzezi wołyńskiej. W rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu kluby „GP” zorganizowały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.

W latach 1943–1945 ukraińskie organizacje nacjonalistyczne OUN i UPA, przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej, zamordowały ponad 100 tys. Polaków mieszkających na terenach byłego województwa wołyńskiego II RP. Najwięcej mordów dokonano latem 1943 roku. W lipcu zaatakowano około 530 polskich miejscowości. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy, dlatego kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani. Polacy ginęli w niewyobrażalnych męczarniach (np. przecinani na pół piłą do drewna, paleni żywcem). Ginęli od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni, nie oszczędzano kobiet, dzieci, osób starszych. Po masakrach do wsi wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, kradnąc całe mienie zamordowanych Polaków i paląc ich domostwa. W rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu kluby „GP” zorganizowały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.
W poznańskim kościele pw. św. Jana Kantego odbyła się uroczystość upamiętnienia ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczął członek poznańskiego klubu „GP” Marek Szpytko, którego staraniem została wykonana i umieszczona w tym kościele tablica upamiętniająca tę tragedię. Marek Szpytko wygłosił referat, w którym przypomniał wydarzenia sprzed 76 lat. Następnie odbyła się msza św. w intencji ofiar, a po niej zgromadzeni złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.
Klub „GP” i biuro Radia Maryja w Tychach już po raz siódmy zorganizowały Marsz Pamięci – Wołyń 1943. Marsz wyruszył spod pomnika Smoleńskiego przy kościele św. Krzysztofa. Gospodarz parafii, ks. prałat Zenon Ryzner, udzielił maszerującym błogosławieństwa na drogę, a...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: