W interesie polskiego bezpieczeństwa i gospodarki. Połączenie polskich koncernów odpowiedzią na globalne trendy

Od kilku tygodni Komisja Europejska rozpatruje wniosek złożony przez PKN Orlen o zgodę na przeprowadzenie fuzji z Grupą Lotos. Na przeszkodzie w jej realizacji może stanąć sprzeciw ze strony zachodnich koncernów, a w kraju – ze strony PO.

Co prawda nie potwierdziły się ubiegłoroczne zapowiedzi obecnego na naszym rynku paliwowym British Petroleum (BP), że złoży oficjalny protest w Komisji Europejskiej przeciwko planowanemu połączeniu obu polskich firm. Zdaniem BP połączona spółka mogłaby bowiem stanowić zbyt duże zagrożenie dla firm konkurencyjnych (takich jak BP) w naszym kraju i rejonie Europy. Dodatkowo – według doniesień części mediów – sytuację polskiego wniosku miał pogarszać fakt, że KE miałaby dążyć do pozostawienia decydującego głosu w tej sprawie wyłącznie sobie, bo dotycząca jej potencjalna decyzja naszego UOKiK miałaby być nieobiektywna.

PO już teraz przeciw
Tymczasem Platforma Obywatelska już obecnie, jak napisała nam w odpowiedzi na przesłane pytania, jest przeciwna fuzji, „ponieważ jej skutkiem będzie ograniczenie konkurencji na rynku paliwowym ze szkodą dla ludzi. Rywalizacja pomiędzy koncernami służy zarówno konsumentom, jak i całej gospodarce, bo ceny paliw znajdują odzwierciedlenie w kosztach każdego produktu. Istnienie dwóch centrów zdolnych do realnej konkurencji jest ważne także z punktu widzenia potrzeby równoważenia rozwoju poszczególnych regionów i interesów lokalnych społeczności. Suwerenny Lotos jest jednym z filarów pomorskiej gospodarki, dostarczycielem nowych technologii, katalizatorem rozwoju w bardzo wielu obszarach”.
Co więcej, „przedstawiciele PO w Parlamencie Europejskim znakomicie rozumieją korzyści płynące z konkurencji na tak ważnym rynku. Komisja Europejska jest suwerenna w swoich decyzjach, jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby zapadły one przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. W przypadku odsunięcia PiS od władzy sprawa stanie się bezprzedmiotowa,...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: