Dwukrotnie powiększymy zapasy H2O. Magazynowanie wód odpływających do Bałtyku

Gospodarka nie może się rozwijać bez stabilnej gospodarki wodnej. Kosztem 14 mld zł, z wykorzystaniem środków unijnych, współczynnik retencji wody w naszym kraju wzrośnie z obecnych 6,5 do 14 proc. To skutek planu inwestycji opracowanego w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Program stanowi odpowiedź na wieloletnie zapóźnienia i zaniedbania w gospodarce wodnej w Polsce.

Według danych opublikowanych przez rządowy organ ds. gospodarki wodnej Krajowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obecnie łączna objętość zmagazynowanej w Polsce wody w zbiornikach retencyjnych wynosi około 4 mld m3, czyli zaledwie około 6,5 proc. objętości średniego rocznego dopływu naszych wód. Tymczasem warunki fizyczno-geograficzne Polski umożliwiają magazynowanie nawet 15 proc. ich średniego rocznego odpływu. W dodatku znajdujemy się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobności w wodę w przeliczeniu na jednego mieszkańca (1600 m3 na rok), a podczas okresów suszy wskaźnik ten spada nawet do 1000 m3. Tymczasem średnio w Europie wynosi on 4500 m3 na rok.
– Chcemy dziś rozpocząć niezwykle ważny dla Polski projekt: Program Rozwoju Retencji. Jeszcze parę lat temu nikt nie przypuszczał, że nastąpią takie zmiany klimatyczne – stwierdził podczas niedawnej konferencji Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Polska nie jest przygotowana na tempo zmian w bilansie wodnym kraju
Szef resortu GMiŻŚ przypomniał, że choć na początku czerwca przez Wisłę przeszła fala wezbraniowa, obecnie poziom rzeki jest minimalny. – Biznes, przemysł i rolnictwo nie mogą rozwijać się bez stabilnej gospodarki wodnej. Program Rozwoju Retencji (PRR) to pierwszy w historii program obejmujący tak wiele obszarów oraz łączący naturalną retencję i budowę zbiorników retencyjnych – poinformował minister.
Opracowany w jego resorcie program ma być realizowany w latach 2020–2027. Będzie kosztował 14 mld zł, przy...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: