Nocna zmiana – pamiętamy!

Sieć tajna i jawna

Jarosław Kaczyński powiedział m.in.: „Ten rząd jako pierwszy postawił sprawę, która okazała się niezmiernie istotna w całym 23-leciu III RP, sprawę oczyszczenia. Sprawę likwidacji dwóch sieci oplatających Polskę mimo formalnego rozwiązania PZPR-u i formalnego upadku poprzedniego ustroju. Z jednej strony była to sieć jawna, sieć dawnej nomenklatury komunistycznej, która mogła zostać rozbita tylko przez dekomunizację. I była jeszcze groźniejsza sieć – tajna, tworzona przez służby specjalne i ich współpracowników. Tworzyli oni mechanizm oddziaływania, sterowania polskim życiem publicznym, ale w ogromnej mierze i gospodarczym. Na pytanie, które tutaj padło: »Czyja jest Polska?«, do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Bez likwidacji tajnych sieci cały wielki proces przemiany musiał przybrać charakter patologiczny, który został później opisany jako »postkomunizm« czy »postkolonializm«. Jest to sytuacja, gdy elity dawnego systemu utrzymują swoją przewagę oraz związki zewnętrzne i podporządkowują życie społeczne jednemu interesowi – niepodważalności ich pozycji. Jan Olszewski przeszedł do historii Polski jako pierwszy, który próbował tę pozycję podważyć w sposób spokojny, ostrożny, a jednocześnie zdecydowany”.

Przyczyny pośrednie i bezpośrednia

Piotr Naimski zwrócił uwagę, że obalenie rządu Jana Olszewskiego wiąże się z trzema kwestiami pośrednimi: „prywatyzacją, Rosją oraz lustracją”. „Rząd Jana Olszewskiego naruszył milczące porozumienia na wszystkich tych polach: zezwolenie na ciche uwłaszczanie się agentury i nomenklatury, utrzymanie Polski w sferze szarości i podległości wobec wciąż istniejącego Związku Radzieckiego, milczenie w sprawie agentury”. „Bezpośrednią przyczyną upadku rządu, a dokładniej decyzji prezydenta o wycofaniu poparcia dla rządu, była sprawa Rosji. Lech Wałęsa jechał do Rosji 22 maja z parafowanym dokumentem utrwalającym podległość państwa polskiego na długie...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: