Ostatnia bitwa ostatniego cesarza. Miasto Miast zdobyte przez niewiernych

Przez prawie osiem wieków wyniosłe mury Konstantynopola chroniły Zachód przed pochodem wojsk islamu. Cesarstwo Bizantyńskie było przedmurzem chrześcijaństwa i gdyby nie jego wieczna warta, armie niosące zielony sztandar Mahometa bez trudu podbiłyby Europę. Kiedy jednak w XV stuleciu Bizancjum stanęło nad przepaścią i zagroziła mu zagłada z rąk Turków Osmańskich, zachodnioeuropejscy władcy pozostawili je własnemu losowi.

W ostatnich latach istnienia Cesarstwa wśród jego mieszkańców krążyło wiele mrożących krew w żyłach przepowiedni. Jedna z nich głosiła, że kiedy na tronie zasiądzie syn Heleny o imieniu Konstantyn, mury Konstantynopola runą pod naporem wrogów i Miasto Miast zostanie zdobyte przez niewiernych. Gdy jesienią 1448 roku zmarł autokrator Jan VIII z dynastii Paleologów, ponure proroctwo zaczęło się materializować. Kolejnym władcą został jego brat, dotychczasowy despota Morei na Peloponezie – Konstantyn, jedenasty bizantyński bazyleus tego imienia. Zarówno zmarły, jak i jego następca byli dziećmi pochodzącej z Serbii cesarzowej Heleny Dragasz.

Władca ruin
Konstantyn XI odziedziczył po bracie państwo, które w niczym nie przypominało dawnej potęgi roszczącej sobie prawa do zwierzchnictwa nad chrześcijaństwem. Władza autokratorów obejmowała tylko samą stolicę wraz z przyległościami i pozbawione lądowego połączenia z Konstantynopolem skrawki ziemi w Grecji, z których największą i najbardziej rozwinięta domeną była Morea. Tradycyjnie krewni panującego cesarza otrzymywali ją w zarząd, który sprawowali pod mianem despotów.
Konstantyn uczył się panowania właśnie na Peloponezie, którym władał na spółkę z braćmi – Teodorem, Tomaszem i Demetriuszem. Przyszły bazyleus rozbudował siedmiokilometrowy pas umocnień na Przesmyku Korynckim, mający chronić tę grecką enklawę przed turecką inwazją. W 1444 roku, korzystając z faktu, że uwagę tureckiego sułtana Murada II przykuwała krucjata prowadzona przez króla...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: