Pomóc cierpiącym. Z historii Polskiego Czerwonego Krzyża

Rannym i cierpiącym żołnierzom należy się wsparcie i opieka. Bez względu na to, w jakich armiach walczą i w imię jakich ideałów, to oni biorą na siebie największy ciężar walki. To ich męstwo, umiejętności, cierpienie, a często śmierć, decydują o losach bitew i wojen. Po zakończeniu działań wojennych zwykli żołnierze pozostają najczęściej w cieniu polityków i generałów konsumujących zwycięstwo. I chociaż historia ludzkości jest opowieścią o walkach i wielu polach bitewnych z konającymi żołnierzami, to dopiero bitwa rozegrana w czerwcu 1859 roku pod Solferino dała początek pracom nad powołaniem międzynarodowej organizacji humanitarnej wspierającej i organizującej pomoc dla rannych żołnierzy.

Bitwa pod Solferino należała do jednych z najkrwawszych w XIX wieku. Jej przypadkowy świadek, szwajcarski przemysłowiec i filantrop Henri Dunant, z przerażeniem obserwował konanie i cierpienia tysięcy żołnierzy. Nie mogąc pozostać obojętnym, zaczął organizować dla nich prowizoryczne szpitale. To on zapoczątkował akcję, która doprowadziła do podpisania w sierpniu 1864 roku Konwencji Genewskiej „o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach w polu będących”. Stała się ona podstawą do powołania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Początki polskie
Historia Polskiego Czerwonego Krzyża sięga korzeniami jeszcze czasów zaborów i I wojny Światowej. Pomoc humanitarna, w tym szczególnie opieka i leczenie szpitalne, były bardzo potrzebne dla walczących o niepodległość Polaków. Na terenach polskich istniało wiele przeróżnych organizacji mających za cel działalność dobroczynną i humanitarną. W 1915 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie zgodził się na powołanie polskiej sekcji Komitetu Czerwonego Krzyża. Na jej czele stanął Karol Potulski. Jednak powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża wiąże się z początkami niepodległości. 18 stycznia 1919 roku Stowarzyszenie Samarytanin zwołało naradę polskich organizacji...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: