XIV Zjazd Klubów „GP” – Spała 2019

W klubach działają patrioci, osoby przeważnie niezwiązane z żadną partią, kierujące się podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi.

Kiedy pod koniec 2005 roku powstał pierwszy klub „Gazety Polskiej”, w założeniu miał spełniać „rolę integracyjną w swoich środowiskach lokalnych – skupiać wokół siebie czytelników i pozyskiwać nowych” – stwierdził w swoim przesłaniu do przyszłych założycieli klubów redaktor naczelny „GP” Tomasz Sakiewicz. W ciągu 14 lat od dnia, kiedy padły te słowa, powstało prawie 500 nowych klubów. Najwięcej ich działa w Polsce, ale około 80 funkcjonuje poza granicami naszego kraju: w Europie Zachodniej, obu Amerykach, Australii, na Ukrainie i Litwie. W klubach działają patrioci, osoby przeważnie niezwiązane z żadną partią, kierujące się podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi. Jest to działanie oddolne, czyste w swojej genezie spontaniczne, tak jak to było w początkach Solidarności. To budowa społeczeństwa obywatelskiego, bez polityków, lobbystów i odgórnych nacisków. Ideę, która przyświeca klubom, stanowią trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zaangażowanie klubowiczów docenił prezes Jarosław Kaczyński, który do przedstawicieli klubów „GP” zebranych w Piotrkowie Trybunalskim na X Zjeździe Klubów „GP” powiedział: „Jesteście oddziałem szturmowym armii, która ma maszerować do zwycięstwa”. I maszerują! Wiele środowisk chciałoby powielić nasz sukces. Nie szczędząc pieniędzy, próbują stworzyć ruch przypominający struktury klubów „GP”. Zapominają o jednym: że patriotyzmu, miłości do Polski, chęci działania dla wspólnego dobra nie można kupić za pieniądze. Bo właśnie ludzie o takich przymiotach tworzą nasz wielki ruch społeczny, to oni od lat budują społeczeństwo obywatelskie, nie zważając na przeciwności, szykany i uznając podstawowe wartości. W dniach 14–16 czerwca 2019 roku spotkamy się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale na XIV Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”. To wielkie święto dla wszystkich klubowiczów i...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: