Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Przypomnienie
Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi upomniał polityków Włoch, że wszelkie decyzje dotyczące zarządzania rezerwami złota kraju waluty euro nie mogą zapaść bez aprobaty władz EBC. W liście do włoskich eurodeputowanych Draghi przypomniał, że sprawy zarządzania krajowymi rezerwami złota zostały scedowane na rzecz władz systemu euro na mocy art. 127 traktatu o UE. Dotyczy to nie tylko tej części rezerw (w tym złota), które kraje UE przekazały do EBC, ale także tych, które pozostały w gestii narodowych banków centralnych.

Złote wizy
Od 2013 roku władze Hiszpanii wydały 31 tys. tzw. złotych wiz dla „inwestorów” spoza Unii
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: