Otwarcie klubu „GP” w Michigan

Nowy klub „GP” w Michigan będzie wsparciem dla Polonii, która ma bardzo ważny głos w wyborach amerykańskich, zwłaszcza w elekcji prezydenta USA.

Na zaproszenie członków klubów „Gazety Polskiej” w Stanach Zjednoczonych gościł redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz. Wizyta zbiegła się z otwarciem nowego klubu „GP” w USA, w Michigan. Spotkanie, które rozpoczęło działalność nowego klubu, odbyło się w Sterling Heights w stanie Michigan. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 gości. Krzysztof Stępień, przewodniczący nowo otwartego klubu, powitał zebranych i podziękował im za przybycie. Zgromadzonych przywitał ks. proboszcz Andrzej Maślejak. Pierwszy głos zabrał Jacek Szklarski, członek klubu „GP” w Filadelfii i Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego oraz korespondent Reduty Dobrego Imienia w USA. Przypomniał o działaniach Polonii i organizacji, które stoją zawsze na straży dobrego imienia Polski. Tadeusz Antoniak, przewodniczący klubu „GP” w Filadelfii, będący też przewodniczącym Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego z Amerykańskiej Częstochowy, opowiedział o celach, jakie stawia przed sobą Komitet, jego dokonaniach i osiągnięciach. Na ręce przewodniczącego nowego klubu „GP” w Michigan, Krzysztofa Stępnia, uroczyście przekazano baner klubowy jako prezent od klubu z Filadelfii. Tomasz Sakiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania „Gazety Polskiej” i jej klubów. Omówił swoją wizję roli Polonii w budowaniu silnej Polski w obecnym, zmieniającym się świecie. Zaznaczył, że Michigan jest to stan ważny zarówno dla Polski, jak i USA. Wyraził również radość ze swojej wizyty w USA oraz otwarcia nowego klubu „GP”. Filadelfia i Detroit czy Michigan i Wisconsin to miasta oraz regiony, w których Polonia pełni ważną rolę. A o potrzebie jej zorganizowania się świadczy chociażby frekwencja na spotkaniu w Sterling Heights. Kilkaset osób brało udział w inauguracji klubu „GP”....
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: