Dla innych wolność i kłosy, i kwiaty… Skrobów – obóz dla „nielojalnych” żołnierzy AK

Wielu z nich walczyło od 1939 roku ponad pięć lat w szeregach ZWZ/AK, NOW i BCh. Mierzyli się z przeważającymi siłami wroga, z koszmarem okupacji. Gdy ze wschodu nadciągnęła czerwona armia, walczyli wspólnie z nią o polskie miasta, wielu chciało bić się z Niemcami do samego końca. Lecz jesienią 1944 roku naczelny dowódca WP, Michał Rola-Żymierski, wydał rozkaz, w którym nakazywał stworzyć obóz internowanych dla „wojskowych wykazujących nielojalność w stosunku do Krajowej Rady Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i innych naczelnych organów władzy państwowej i wojskowej Odrodzonego Państwa Polskiego”. Tak powstał I Specjalny Obóz Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa WP w Skrobowie.

Pierwszym „ministrem” z uzurpującej sobie władzę komunistycznej kliki, który zajechał do Lublina, był Stanisław Radkiewicz. Ten absolwent trzech klas szkoły podstawowej i rocznych „studiów” w Moskwie stał na czele Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Jego obecność w mieście była jasnym przekazem skierowanym do Polaków – fundamentami nowego porządku będą donosicielstwo, terror i nieograniczona władza nad życiem obywateli. Dawały ją bezpiece sowieckie bagnety oraz akty nowego „prawa” wprowadzanego kolejnymi dekretami PKWN. Większość artykułów przewidywała karę śmierci, a klasyfikacja czynów zależała od widzimisię wojskowych sędziów i prokuratorów. Tych zresztą powoływano wbrew konstytucji marcowej, choć sami komuniści uznali ją za obowiązującą.

„Czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem…”
Wkraczająca na ziemie polskie „wyzwolicielska” Armia Czerwona miała dwa zadania: bić Niemców i unicestwiać polskie podziemie niepodległościowe. Żołnierze AK i oddziałów organizacji narodowych, politycy i działacze Polskie Państwa Podziemnego trafiali do tych samych obozów co Niemcy i folksdojcze. A obozy te na terenach „Polski lubelskiej” wyrastały jeden po drugim. Niektóre „były” tu...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: