Książki się nie palą, książki się popielą. Biblioteka Narodowa czeka na darczyńców

Na początku XVIII wieku dwaj bracia, Andrzej i Józef Załuscy, biskupi, postanowili swoje ogromne i cenne księgozbiory przekazać narodowi. Kupili w tym celu Pałac Daniłowiczowski w Warszawie i przebudowali jego wnętrza tak, aby były przystosowane do potrzeb biblioteki. Zatrudnili bibliotekarzy. 8 lipca 1747 r. gmach udostępniono publiczności. Taki był początek Biblioteki Narodowej. O jej burzliwej historii i dwukrotnej tragicznej utracie zbiorów opowiada dyrektor BN dr Tomasz Makowski. Rozmawia Magdalena Łysiak

Instytucja stworzona przez braci Załuskich była w XVIII w. największą biblioteką narodową na świecie…
W dodatku największą publiczną
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: