Wręczyliśmy Nagrodę Klubów „GP”

Na uroczystej Gali Strefy Wolnego Słowa wręczono tytuł Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2018.

Nagrodę otrzymał profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dziękuję wszystkim członkom klubów „GP”, którzy tak licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu, ważnym dla całego środowiska Strefy Wolnego Słowa. Laudację wygłosili wiceprzewodnicząca klubu „GP” w Filadelfii, Aneta Antoniak, oraz wyżej podpisany.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski. To nagroda od członków ponad 460 klubów „Gazety Polskiej”,
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: