Gdy zabraknie pluralizmu

Potrzebne niepluralistyczne podejście do pluralizmu

Kłopot w tym, iż określenie: „otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” samo jest dość otwarte i podatne na pluralistyczne, czyli odmienne interpretacje. Pluralizm – jeśli ma być normą faktycznie przestrzeganą w życiu społecznym – nie może podlegać nieskończenie pluralistycznym interpretacjom. Potrzebny jest jakiś minimalny konsensus co do znaczenia tego pojęcia.

Ustawy są po to, by wyznaczać ramy życia społecznego. W tym przypadku ustawa ma wytyczać ogólny kierunek działania Krajowej Rady, ograniczać dowolność jej postępowania. Ramy, aby właśnie ramami były, nie mogą być kompletnie
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: