W Polsce odkryto pradawną osadę

W gęstych lasach Borów Tucholskich archeolodzy odkryli ruiny starożytnej osady sprzed 2 tysięcy lat. Jest to unikat w skali Europy, gdyż odnaleziono pozostałości po całym osiedlu wraz z jego gospodarczym otoczeniem w postaci pól, dróg i pastwisk.

Teren Borów Tucholskich na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego to jeden z najsłabiej poznanych obszarów pod względem archeologicznym w Polsce.

Podczas laserowego skanowania tego miejsca przeprowadzonego z powietrza, które miało pomóc m.in. przy budowie systemu przeciwpowodziowego, natknięto się na pozostałości pradawnej osady. Ujawniono ślady po miedzach, polach uprawnych, zabudowaniach, a nawet drogach – kompletny układ przestrzenny małej pradawnej mieściny. Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ocenili, że ma ona około 2 tys. lat.

Ponadto ustalono, że osada pozostała nietknięta po opuszczeniu jej przez mieszkańców w pierwszych stuleciach naszej ery. Zazwyczaj jest tak, że po upływie kilkuset, a czasem zaledwie kilkudziesięciu lat po dawnych zabudowaniach nie zostaje żaden ślad. Na ich miejscu stawia się nowe budynki, powstają drogi. Jednak w przypadku odkrycia w Borach Tucholskich jest zupełnie inaczej. Ponadto podczas badań wykopaliskowych polscy naukowcy odkryli na miejscu m.in. fragmenty naczyń ceramicznych pochodzące z pierwszych wieków naszej ery.

Warto podkreślić, że na podstawie skanowania laserowego niełatwo określić, jak dokładnie wyglądały domostwa. Wiadomo natomiast, że osada otoczona była polami uprawnymi, co więcej – widać również zarysy szlaków drogowych. Odkryte zabudowania wraz z przylegającymi do nich polami zajmują ponad 170 ha. Widoczny jest dokładny układ pól uprawnych, miedze, a nawet pojedyncze niwy. Ich różnorodność może być dowodem na to, że gospodarowali na nich różni właściciele.

Ze względu...
[pozostało do przeczytania 5% tekstu]
Dostęp do artykułów: