Wybuduj meczet z Trzaskowskim. Indoktrynacja młodzieży zamiast walki z nienawiścią

Walka z „homofobią”, wspieranie proimigranckich partii i budowy meczetów, traktowanie flagi jako „symbolu nacjonalistów”, wreszcie walka ze stereotypem „chłopcy nie noszą spódnic” – to niektóre zadania, jakie stawiają przed uczniami autorzy podręczników „Zakładki” i „Kompasik”. Publikacje te stanowią trzon programowy specjalnych lekcji przeciw mowie nienawiści, zainicjowanych przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści” – zapowiedział Rafał Trzaskowski po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stołeczny ratusz jako główne „materiały pomocne w przeprowadzeniu lekcji” wymienia publikacje opisane na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (instytucji edukacyjnej m.st. Warszawy). Chodzi o podręczniki Rady Europy pt. „Zakładki” i „Kompasik”.

Pisz pozytywnie o imigrantach
Podręcznik „Zakładki” – mający przyuczać młodzież w wieku od 13 do 18 lat do walki z mową nienawiści i jej „korzeniami” – rozpoczyna się od obszernego wstępu poświęconego temu zjawisku. Dowiadujemy się z niego m.in. o tzw. europejskich dniach działania, z których „każdy poświęcony jest innym aspektom mowy nienawiści i zachęca do działania na rzecz konkretnych grup narażonych na mowę nienawiści”. Autorzy wymieniają m.in.: „17 maja – Dzień Działania przeciwko Homofobii i Transfobii, 20 czerwca – Dzień Działania na rzecz Uchodźców i Azylantów, 6 lipca – Dzień Działania przeciwko Islamofobii i Nietolerancji”.
Najistotniejszą częścią publikacji jest jednak rozdział zawierający „21 ćwiczeń dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka”. Wydźwięk ideowy tych scenariuszy – biali faszyści kontra nękani migranci – zdradza już...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: