Olbrzymie łapówki, sprawa Gawłowskiego nie do odkręcenia. Nowe zarzuty dla polityka PO

700 tysięcy złotych. To łączna wartość łapówek, jakie według śledczych miał przyjąć sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej poseł Stanisław Gawłowski. Polityk PO właśnie usłyszał kolejne zarzuty w jednym z kluczowych wątków afery melioracyjnej. Prokuratura zajęła mu sześć nieruchomości o łącznej wartości 1,5 miliona złotych na poczet przyszłych kar i przepadku majątku pochodzącego z przestępstwa.

Nowe zarzuty, które usłyszał poseł Stanisław Gawłowski, związane są z apartamentem w Chorwacji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przed rokiem podczas rewizji w koszalińskim domu polityka znaleźli akt notarialny kilkudziesięciometrowego apartamentu na wyspie Brać. Formalnie właścicielami byli teściowie pasierba Gawłowskiego Halina i Piotr K. którzy – jak twierdzą – zainwestowali w apartament oszczędności życia.
Prokuratura ustaliła, że małżeństwo K. nigdy nie było na wyspie Brać. Nie posiadali także wystarczających dochodów (utrzymywali się z jednej pensji) i nie mieli oszczędności. Dopiero kilka tygodni przed sfinalizowaniem transakcji na ich konto trafiło kilka przelewów na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Według prokuratury, pieniądze te miały pochodzić od Gawłowskiego, aby uwiarygodnić transakcję zakupu apartamentu. Potwierdzają to przelewy bankowe i informacje od Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Stąd nowy zarzut dla posła Gawłowskiego w postaci prania brudnych pieniędzy w wysokości 200 tysięcy złotych. „Stanisław G. chciał ukryć faktycznego właściciela tej nieruchomości, którym był on sam – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. – W oparciu o nierzetelne dokumenty zorganizował wraz z innymi ustalonymi osobami zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położnej w Chorwacji, poświadczającej nieprawdę w zakresie stron transakcji, małżeństwu Piotrowi i Halinie K. Czynności te miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia przyjętej łapówki.

Bywał w...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: