Mniej pieniędzy, mniej dzieci. Demograficzne problemy Rosji

Rosjanie z coraz większymi obawami spoglądają w przyszłość, nic więc dziwnego, że nie są skorzy, by narażać się na dodatkowe wydatki związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Efekt?

W 1992 roku Rosja liczyła ponad 148 mln mieszkańców. W 2016 roku było ich już tylko 144,4 mln. Planowany na 2020 rok spis ludności wskaże cyfry jeszcze mniej optymistyczne dla Kremla. I nie chodzi tylko o sam spadek liczby ludności, ale też – a może przede wszystkim – o zmiany w jej demograficznej strukturze.

Wymierająca Rosja
Analiza ostatnich trzech dekad pokazuje wyraźnie związek liczby urodzeń z sytuacją socjalno-ekonomiczną w kraju. Gdy ta się
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: