TRYBUNAŁ SATRAPÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Wiceprezes europejskiego trybunału złamał prawo

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE poczuł się upoważniony do tego, iż jednoosobowo, bez wysłuchania strony, czyli Polski, i bez przeczytania znajdującego się już w Trybunale polskiego pisma procesowego, może zrobić więcej, niż ma prawo cały Trybunał po przeprowadzeniu pełnego postępowania. Zaiste, szczególne to rządy prawa. Do tego zrobił to w apogeum krajowej kampanii wyborczej, czyniąc się w ten sposób aktorem polskiej sceny politycznej.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydając swoje orzeczenia, nie modyfikuje przepisów prawa krajowego. Może zobowiązać państwo członkowskie do określonego działania. Zgodnie z zasadami logiki prawniczej środek tymczasowy nie może wybiegać poza to, co TSUE jest władne uczynić w finalnym orzeczeniu (wyroku). W tym jednak przypadku Trybunał, a konkretnie jego wiceprezes, uczynił inaczej. Zakres środka tymczasowego nie jest zdefiniowany ani w traktatach, ani w regulaminie wewnętrznym TSUE. Jeśli jednak nie można czegoś uczynić na koniec postępowania – notabene po przeprowadzeniu pełnej procedury – to tym bardziej nie można dokonać tego bez jej przeprowadzenia. W tym przypadku postanowiono przywracać historyczne stany faktyczne i prawne oraz zawiesić stosowanie przepisów prawa krajowego.

Przekroczenie uprawnień
Wiceprezes TSUE poczuł się upoważniony do tego, iż jednoosobowo, bez wysłuchania strony, czyli Polski, może zrobić więcej, niż ma prawo cały Trybunał po przeprowadzeniu pełnego postępowania. Zaiste, szczególne to rządy prawa, o konieczności przestrzegania których stanowi art. 2 traktatu o UE. Zgodnie z art. 5 traktatu o UE, Unia – w tym jej instytucje, a więc i TSUE – może działać tylko w takim zakresie, jaki państwa przekazały jej w traktatach. W tym przypadku wiceprezes TSUE, a zatem i TSUE, przekroczył swoje uprawnienia, działał ultra vires [łac. ponad siły – wyrażenie prawnicze określające sytuację działania poza zakresem kompetencji – przyp. red].
...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: