Główne paliwo dla małych i średnich. Finansowanie działalności sektora MŚP

Jednym z podstawowych problemów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, będącym kluczowym segmentem polskiej gospodarki, jest finansowanie działalności. W tym zakresie główną rolę do odegrania mają banki.

Nie do przecenienia jest w tej kwestii pomoc państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak stwierdza „Raport o stanie sektora MŚP w Polsce 2017” PARP: „polskie przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują. Nakłady na jedną firmę we wszystkich kategoriach wielkości przedsiębiorstw rosną od 2010 r.”.

Blisko 1/5 inwestycji MŚP finansowana kredytami bankowymi
Autorzy raportu donoszą, że „podobnie jak w poprzednich latach, w 2014 r. 62,4 proc.
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: