Bezpiecznie z kredytem

Gwarancja Biznesmax dla firm oferowana jest w 11 bankach współpracujących z BGK
Dla każdego przedsiębiorcy decyzja o rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia, szczególnie gdy polega ono na wdrożeniu nowych rozwiązań w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca nie posiada wystarczającego kapitału, jedną z pierwszych możliwości jego pozyskania jest kredyt bankowy.


Przykładem prostego i akceptowalnego przez banki zabezpieczenia takiego kredytu jest oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek. Sama gwarancja jest innowacyjnym instrumentem gwarancyjnym, ponieważ wiąże się również z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca część zapłaconych odsetek.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana bezpłatnie firmom z sektora MŚP w 11 bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. By ją otrzymać, przedsiębiorca powinien być uprawniony do uzyskania pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej i zdecydować się na wybór jednego z dwóch wariantów tj.: planować wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych) lub realizować projekt inwestycyjny i spełnić jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, np. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotować wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie; być lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymać wsparcie na działalność innowacyjną; posiadać w strukturze firmy funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu.

Gwarancja Biznesmax może być udzielona na okres do 20 lat bez prowizji i można nią objąć do 80 proc. kwoty kredytu do maksymalnej kwoty równoważnej 2,5 mln euro. Zabezpieczeniem gwarancji na rzecz BGK jest weksel in...
[pozostało do przeczytania 36% tekstu]
Dostęp do artykułów: