Historia i nowoczesność na torach. Polskie koleje i kolejarze w służbie niepodległej

Polscy kolejarze walczyli o wolność podczas wojny i powstania. To dzięki nim udało się z sukcesem przeprowadzić wiele akcji sabotażowych.

W ciągu stu lat historii niepodległej Polski kolejarze odegrali ogromną rolę w jej budowie i umacnianiu. Jednym z najważniejszych zadań Polskich Kolei Państwowych po odzyskaniu niepodległości było połączenie podzielonego wskutek zaborów kraju. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ część tras kolejowych została kompletnie zniszczona lub uszkodzona w trakcie działań wojennych. Wymagały odbudowy i remontów. Należało też wytyczyć zupełnie nowe szlaki, aby Polska zyskała spójny system żelaznych dróg. Na szczęście tradycja kolejnictwa istniała na terenach obecnej Polski już od XIX w.

Kolejarze w walce o niepodległość
Polscy kolejarze odegrali też bardzo ważną rolę podczas drugiej wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej przeprowadzali liczne akcje sabotażowe, aby utrudnić sprawne funkcjonowanie kolei podległej okupantowi. Pomagali też w zapewnieniu nielegalnych dostaw żywności do miast, w przewozie konspiracyjnych przesyłek i poczty kurierskiej czy ukrywających się osób, a także w ostrzeganiu przed łapankami na dworcach. Brali również udział w pracy wywiadowczej. Narażali się w ten sposób na surowe represje.
Wśród pracowników kolei było wielu, którzy mocno zaangażowali się w działalność konspiracyjną. Jednym z nich był kpr. pchor. Leszek Krajewski „Agamemnon”. Dzięki Narodowej Organizacji Wojskowej ukończył szkołę podoficerską i kurs podchorążych rezerwy. Po scaleniu NOW z AK został żołnierzem tej organizacji służąc w Batalionie „Gustaw”. Jednocześnie od 1942 r. pracował na Kolei Wschodniej jako kancelista. Podczas Powstania Warszawskiego walczył na terenie Śródmieścia Północnego w szeregach Batalionu „Harnaś” w kompanii „Grażyna” jako zastępca dowódcy plutonu.
Na Kolei Wschodniej zatrudniony był również Janusz Pacewicz „Biliński”. Podczas Powstania...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: