Młode, nnowacyjne, godne wsparcia. Jak podtrzymać rozwój rodzimych start-upów

Polskie start upy finansowane są aż w 62 proc. ze środków własnych właścicieli. Przetrwanie tego typu firm w większości przypadków jest przy tym stosunkowo niska. Czy są realne szanse, by ten trend odwrócić?

Start-upy to firmy zakładane z myślą o osiągnięciu sukcesu w krótkim czasie.
„(…) Co jednak z ogromnym ryzykiem porażki? Większość start-upów przecież nie osiąga skali, a wiele upada, nim cokolwiek sprzeda” – konstatuje we wstępie do ubiegłorocznego raportu Fundacji Startup Poland („Start-upy – warunki działania; co zrobić, aby większa ich część mogła dłużej przetrwać?”), jej prezes, Julia Krysztofiak-Szopa. Przekonuje ona jednocześnie, że wysokie ryzyko porażki wpisane jest niejako w filozofię funkcjonowania tego typu młodych, innowacyjnych z założenia firm. Prezes porównuje proces tworzenia start-upów z badaniami naukowymi: „większość eksperymentów w laboratoriach kończy się niepowodzeniem. (…)Jednak nikt przy zdrowych zmysłach nie zrezygnuje z finansowania badań naukowych, bo sam proces eksperymentowania, o ile tylko nie jest wtórny, o tyle jest wartością samą w sobie i może przynieść korzystne, choć niezamierzone wyniki”.
Nie znaczy to wszakże, iż większość start-upów musi być skazana na poniesienie porażki. Ich funkcjonowanie ułatwić może zdobycie kapitału inwestycyjnego, który może zapewnić nie tylko przetrwanie młodym firmom, ale także jednoczesne osiąganie przez nie zysków i uzyskiwanie w działalności założonych celów.
Pomocne mogą być tu np. specjalne programy szkoleń dla młodych biznesmenów, oferowane przez PKO Bank Polski. Także Polski Fundusz Rozwoju chce współtworzyć środowisko sprzyjające innowatorom i pomagać młodym ludziom w rozwoju zawodowym w kraju. (…)W czasie trwania takich programów przedsiębiorcy zyskują istotną wiedzę dotyczącą budowy produktu, metod marketingowych czy podstaw finansów, jak również mają możliwość nawiązania nowych kontaktów – podkreśla Paweł Borys, prezes PFR.
Dla...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: