Nie-prawa lewica, czyli spór o minimum patriotyczne

Czytelnik pyta: „Jak osoba z poglądami lewicowymi może być dobrym Polakiem. Przecież ten system był, jest i będzie zawsze zbrodniczy, gdyż u jego podstaw leżą złe założenia, nie mówiąc już, kto wymyślił tę ideologię i ją stosował. Dla mnie lewica jest na równi z faszyzmem. Nawet gdybyśmy mieli przyjąć, że współczesna lewica jest inna, to jak dla pana może być dobre np. redystrybuowanie majątku albo walka z Kościołem, która leży jakby u podstaw tez tej współczesnej lewicy. Ze względu na złe założenia gospodarcze lewica nie jest w stanie kierować państwem dla dobra ogółu.

Być może czegoś nie wiem, dlatego prosiłbym o wytłumaczenie, ewentualnie podanie linka, gdzie pan to już tłumaczył”.

Zacznę od widocznego powyżej nietrafnego utożsamienia: lewicowych poglądów ze zbrodniczym systemem władzy komunistycznej.

Takie utożsamienie ma swoje przyczyny. Historycznie, duża część środowisk lewicowych nie tylko związała się z komunistyczną władzą, ale do dzisiaj wiele osób określających siebie jako lewicę niechętnie potępia reżimy komunistyczne. Znajduje usprawiedliwienia w rodzaju: „ale przecież dobrze chcieli”. Jest to nie do przyjęcia. Takie ułomne – intelektualnie i moralnie – usprawiedliwienia przyczyniają się jednak do owego utożsamienia.

Można jednak bez większego trudu – przywołując konkretne przykłady historyczne – pokazać, że stawianie znaku równości między lewicowością a komunistycznymi reżimami nie jest poprawne. Że w dziejach ruchów lewicowych nie brakowało nurtów demokratycznych, antytotalitarnych, antysowieckich. Nie jest prawdą zatem, by zbrodniczość, której w dziejach ruchów lewicowych nie brakuje, była nieusuwalną cechą lewicowości.

Z kolei redystrybucja majątku występuje w każdym państwie. Redystrybucja jest podstawową funkcją podatków. Każdy system podatkowy – nawet liniowy – jest formą takiej redystrybucji. Problemem nie jest zatem to, czy ma miejsce redystrybucja – ale według jakich zasad przebiega...
[pozostało do przeczytania 46% tekstu]
Dostęp do artykułów: