Konsolidacja szansą dla polskiej chemii. Działania Grupy Azoty wobec procesów zachodzących na globalnym rynku

Innowacje to nie tymczasowa moda, ale trend, wokół którego polskie przedsiębiorstwa powinny budować swoje przewagi konkurencyjne. Dzięki nim jest szansa, aby nareszcie pobudzić ogromny potencjał drzemiący w Polakach i w konsekwencji zatrzymać i wykorzystać go w kraju.Taki cel przyświecał np. integracji spółek wielkiej syntezy chemicznej w ramach Grupy Azoty. W efekcie i majątek, i zyski zostały w Polsce. Grupa ma o wiele większy potencjał, aby realizować wielkie inwestycje i sukcesywnie zwiększać nakłady na obszar B+R+I, podnosząc konkurencyjność polskiej gospodarki. Zgodnie z zapisem w zaktualizowanej Strategii Rozwoju, do roku 2020 osiągną one poziom 1 proc. przychodów Grupy Azoty. Wspieramy też inicjatywy społeczne, zarówno w skali kraju, jak i na poziomie lokalnym.Warto przypomnieć, że nakłady na inwestycje w sektorze chemicznym wzrosły w ostatnich latach o ponad 12 proc. Grupa Azoty do 2020 r. zamierza przeznaczyć ok. 7 mld zł na realizację projektów inwestycyjnych. Należą do nich m. in. Wytwórnia Poliamidu II w Tarnowie, nowe instalacje granulacji mechanicznej nawozów w Tarnowie i Puławach, elektrociepłownia w Kędzierzynie. Natomiast najważniejszym projektem, który ma zostać zrealizowany do 2023 roku są Polimery Police, czyli wytwórnia polimerów z grupy poliolefin, która ma odpowiedzieć na szybko rosnące zapotrzebowanie gospodarki na tę grupę tworzyw sztucznych. Wartość tego projektu oszacowana została na ponad 5 mld zł.


Dla pełniejszego wykorzystania potencjału branży chemicznej i wzmocnienia Grupy Azoty oraz uodpornienia się na zagrożenia zewnętrzne, potrzebna jest jednak jej dalsza konsolidacja, oparta na spójnej strategii dla całego sektora. Jest to niezbędne, aby nadążać za procesami zachodzącymi na globalnym rynku. Należy do nich nie tylko wdrażanie innowacji, czy dynamiczne dostosowanie się do nowych uregulowań prawnych. Firmy muszą być też otwarte na potrzeby klientów...
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: