Atomowa… diagnostyka. Eksperci chcą odczarować promieniowanie

Wielu pacjentów ma o promieniowaniu wyrobione zdanie: „Stop! To zło, ja dziękuję!”. Niesłusznie – przekonuje prof. Mirosław Dziuk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Warto wiedzieć, że z promieniowaniem mamy do czynienia na co dzień. Nie ma się więc czego obawiać, tym bardziej że diagnostyka nuklearna jest precyzyjna i dogłębna. – Pozwala ocenić nie tylko obraz, ale i funkcjonalność danego narządu – twierdzi prof. Mirosław Dziuk z Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Dr Sebastian Osiecki z tego samego Zakładu podkreśla z kolei, że klasyczne badania rentgenowskie zajmują się obrazowaniem anatomii, zaś medycyna nuklearna pozwala zobrazować funkcję narządu. Wyjaśnia to na przykładzie serca. – Celem scyntygrafii serca jest zobrazowanie ukrwienia mięśnia sercowego, co pozwala pośrednio ocenić stan naczyń lub w przypadku obecnego w tętnicy wieńcowej zwężenia – ocenić jego istotność – wyjaśnia dr Osiecki. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego największy nacisk powinien być kładziony na nieinwazyjne badania serca w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej, m.in. badania z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych. Najbardziej znana metoda diagnostyki choroby niedokrwiennej serca – koronarografia, czyli obrazowanie stanu naczyń po bezpośrednim podaniu do nich kontrastu, jest – jak wskazują eksperci – „metodą inwazyjną zarezerwowaną dla szczególnych wskazań”. A tej sprawy nie wolno lekceważyć – to choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i Europie.

Na czym polega atomowa diagnostyka serca? – Specjalnie przygotowany znacznik połączony z emitującym promieniowanie gamma izotopem jest podawany pacjentowi dożylnie i gromadzi się w mięśniu serca tam, gdzie jest on dobrze zaopatrzony w krew. Emitowane promieniowanie jest rejestrowane przez tzw. gamma-kamerę. Po komputerowej rekonstrukcji...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: