Rozszczepiony umysł. Schizofrenia to nie wyrok

Ta choroba atakuje w sposób podstępny. Początkowo trudno zauważyć jej objawy. Może zaczynać się od zwykłego braku koncentracji w pracy, poczucia nadmiernego zmęczenia, niechęci do utrzymywania kontaktów z rodziną czy znajomymi. Zanim dojdzie do jej pierwszego poważnego epizodu, upływa dużo czasu. To schizofrenia.

W Polsce choruje na nią około miliona osób. Jednak – jak podkreśla prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – choroba ta dotyka znacznie większą grupę osób. Są to rodziny ludzi chorych na schizofrenię. Zaczyna się ona w wieku od 16. do 30. roku życia, w okresie aktywności zarówno edukacyjnej, jaki i zawodowej; w czasie, kiedy młodzi ludzie żenią się i wychodzą za mąż, tworzą rodziny. Choroba wcześnie rozpoznana i odpowiednio leczona pozwala ograniczyć częstotliwość oraz intensywność przebiegu epizodów. Jest to bardzo ważne, gdyż w poważnych przypadkach dochodzi do aktów autoagresji i agresji wobec innych.

Wykrywalność choroby jest zwykle zbyt późna. Średnia wieku w momencie postawienia diagnozy wynosi około 27 lat. Jednym z powodów jest utrudniony dostęp do lekarzy i wyspecjalizowanego personelu medycznego, dominuje przestarzały system leczenia, w którym cierpiący są izolowani w szpitalach. Obecnie cały ciężar opieki zdrowotnej nad chorymi psychicznie spada na szpitale. Pacjenci mogą tam znaleźć pomoc przez 24 godziny na dobę. Niestety, placówki te borykają się z poważnymi problemami, przede wszystkim lokalowymi. – Większość szpitali mieści się w budynkach zbudowanych za czasów carskich czy pruskich – zwraca uwagę dr Sławomir Murawiec, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dodaje, że zapóźnienia w tej dziedzinie sięgają ponad 100 lat. Przyznaje, że problemu tego nie da się rozwiązać w kilka lat.

Zmagający się ze schizofrenią nie mają dostępu do najnowszych leków. Prof. Marcin Wojnar, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: