Za strajk do więzienia. Już w styczniu 1982 r. umorzono śledztwo w sprawie śmierci 9 górników

We wtorek wieczorem, 9 lutego 1982 r., budynek Sądu Wojewódzkiego w Katowicach pełen był ludzi. Gdy pojawili się sędziowie: przewodniczący kpt. Antoni Kapłon, mjr Maciej Harlender i kpt. Janusz Lipka, tłum przywitał ich… oklaskami. Nieco wcześniej publiczność biła brawo, kiedy ogłaszano wyroki na sali rozpraw. Do sędziego Kapłona podbiegła młoda kobieta i ucałowała go w policzek. Był ósmy tydzień stanu wojennego i właśnie zakończyła się rozprawa przeciwko górnikom z kopalni „Wujek”.


Scena wymowna, przecież właśnie Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej skazał czterech przywódców strajku w kopalni „Wujek” na kary od 3 do 4 lat więzienia, cztery osoby uniewinniono, a postępowanie wobec jednego górnika zostało umorzone. Najwyższy wyrok usłyszał Stanisław Płatek: 4 lata pozbawienia wolności i trzyletni okres pozbawienia praw publicznych. Jerzy Wartak został skazany na 3 lata i pół roku pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 3 lata. Adama Skwirę i Mariana Głucha sąd skazał na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Kary jednak były niewielkie w porównaniu z tymi, których żądała dla oskarżonych prokuratura wojskowa: od 7 do 15 lat więzienia, odebranie praw publicznych na okres od 4 do 10 lat i grzywny od 10 do 40 tys. zł. Najwyższe kary powinien według prokuratury usłyszeć Stanisław Płatek, wtedy 31-letni górnik, który na „Wujku” pracował od 1973 r. Gdy w kopalni powstała Solidarność, od razu zapisał się do związku, a od grudnia 1980 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej zakładowej Solidarności. Był to jedyny spośród dziewięciorga oskarżonych, który został ranny w czasie pacyfikacji kopalni 16 grudnia 1981 r.

ZOMO strzelało do ludzi
Proces dziewiątki z „Wujka” rozpoczął się 3 lutego 1982 r. i trwał sześć dni. Najpierw zeznawali oskarżeni. Jako drugi – Adam Skwira, który z okna swojego mieszkania widział zatrzymanie Jana Ludwiczaka...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: