Biały Kruk wśród wydawców

Pomnik epoki i koloryt poszczególnych dekad

Wydawnictwo Biały Kruk z Krakowa – bo o nim tu mowa – potrafiło połączyć trwałą obecność na rynku księgarskim z własnym, wyjątkowym programem o ewidentnie misyjnym charakterze. Jest też czymś godnym uwagi, że oficyna katolicka, specjalizująca się w albumach adresowanych do masowego odbiorcy, otrzymała w okresie 16 lat swojego istnienia kilkadziesiąt nagród za promocję polskiej kultury i wysoki poziom edytorski, do których dołączył w roku bieżącym przyznany jej przez Polską Izbę Książki tytuł Wydawcy Dziesięciolecia.

Biały Kruk to wydawnictwo albumowe, które głównym punktem programu uczyniło dokumentowanie dziejów życia i pontyfikatu Jana Pawła II, co realizowało i realizuje przez cały okres swojej działalności. Oficyna opublikowała ponad 90 tytułów poświęconych polskiemu papieżowi i jest obecnie największym w świecie wydawcą książek prezentujących osobę i działalność Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Książki papieskie Białego Kruka wykorzystują dorobek wybitnych fotografików Adama Bujaka i Arturo Mari, którzy na osobę i działalność Ojca Świętego patrzyli z najbliższej odległości, i to nie tylko jako beznamiętni rejestratorzy faktów, ale i artyści potrafiący na fakty spojrzeć raz w epickiej, to znowu w kameralnej, osobistej perspektywie. Leszek Sosnowski, twórca i naczelny redaktor Białego Kruka, te walory ogromnego materiału fotograficznego umiał z kolei wyeksponować przez odpowiedni dobór, komentarz i kompozycję poszczególnych albumów.

Unikalnym osiągnięciem oficyny jest przede wszystkim monumentalny cykl „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu”, obejmujący dwadzieścia siedem tomów poświęconych dwudziestu siedmiu kolejnym latom papieskiej działalności Karola Wojtyły. Jest to pierwszorzędne źródło wiedzy o Janie Pawle II i pomnik jego epoki, a zarazem dokument zatrzymujący w migawce aparatu fotograficznego jej niepowtarzalną atmosferę. Zacierające się w pamięci realia i koloryt...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: