Fachowcy potrzebni od zaraz! Problemy kadrowe branży budowlanej

W polskim budownictwie na sytuację w ub. roku rzutowały znaczące opóźnienia w realizacji projektów drogowych i kolejowych z udziałem środków UE. Było to spowodowane opieszałymi działaniami za rządów koalicji PO-PSL.

Tymczasem szybszy w III kwartale br. niż w I połowie roku wzrost produkcji budowlano-montażowej wskazuje na prawdopodobne ożywienie inwestycji – tak zasygnalizowała na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Nie oznacza to jednak, że w tym roku sytuacja branży ulegnie znaczącej poprawie. Choć bardzo dobre wyniki notuje mieszkaniówka, odpowiada ona za mniejszą część całego sektora budowlanego. Tymczasem realizacja wielkich inwestycji infrastrukturalnych najbardziej rzutujących na cały sektor dopiero zaczyna nabierać tempa.

Według firmy doradczej Deloitte obecne spiętrzenie postępowań przetargowych spowoduje kumulację robót budowlanych w kolejnych trzech latach. A to może przełożyć się na wzrost cen materiałów budowlanych, jak również na trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. To wcześniejsze opóźnienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych z udziałem środków unijnych sprawiły, że część spółek budowlanych, zwłaszcza tych mniejszych i średnich, upadła, a cała branża narzeka na zbyt małą liczbę (fachowych) rąk do pracy.

Jak wykazał raport „Polskie spółki budowlane 2017 – najwięksi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju”, niedawno opublikowany przez firmę doradczą Deloitte, wielkość zatrudnienia w branży jest obecnie znacznie niższa niż na początku obecnej dekady. Wynosiło ono średnio w latach 2009‒2012 około 450‒480 tys. osób, zaś w ub.r. i w I kwartale 2017 r. – około 390 tys. Niedobory wśród pracowników budowlanych, wobec których należałoby wprowadzić ułatwienia w dostępie do rynku pracy, potwierdza „lista zawodów szczególnie pożądanych”. Listę tę, na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stworzył Business Centre...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: