100 ZMIAN DLA FIRM. POPRAWA WARUNKÓW PRAWNYCH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

85 proc. ułatwień z pakietu 100 zmian dla firm opracowanego w ministerstwach Rozwoju oraz Finansów weszło już w życie. W pierwszym roku jego obowiązywania w wyniku mniejszych obciążeń administracyjnych ma przynieść przedsiębiorcom i obywatelom oszczędności w wysokości ponad 230 mln zł.

Jedne z najważniejszych ułatwień zawarte są w ustawie poprawiającej otoczenie prawne przedsiębiorców. Wprowadza ona zmiany w 20 wcześniejszych ustawach (tzw. ustawa deregulacyjna). Jej celem jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Przewiduje także mniej uciążliwe kontrole i pewność prawa. Wprowadza m.in. ochronę podatników, którzy zastosowali się do dominującej wykładni fiskusa. Ustawa zawiera też zapis, że przedsiębiorca może być kontrolowany tylko raz w jednej sprawie. Podniesiony został – z 1,2 do 2 mln euro – próg przychodów netto, po którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą prowadzić pełną księgowość. Roczne oszczędności dla jednego przedsiębiorcy wynoszą kilkanaście tys. zł. Łącznie roczne oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mogą sięgnąć zaś nawet 190 mln zł.Ustawa likwiduje również drobne uciążliwości i absurdy, np. zostało rozstrzygnięte jednoznacznie, że w prawie cywilnym sobota jest dniem wolnym od pracy. Łatwiejsze odzyskiwanie długów i sposoby na unikanie zatorów płatniczych zawarte są w tzw. pakiecie wierzycielskim. Przepisy mają ułatwić odzyskiwanie długów i umożliwić sprawdzenie wiarygodności płatniczej. Powstanie np. Rejestr Należności Publicznoprawnych, w których będzie można sprawdzić, czy potencjalny kontrahent nie zalega z podatkami. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje rozwiązania, dzięki którym sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej (np. poprzez likwidację zbędnych procedur) i po partnersku (np. dzięki rozstrzyganiu niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony). Ustawa porządkuje też...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: