Nie mieszajcie nauki do Waszej ideologii

„Teologia Polityczna” publikuje wywiad ze mną, którego tematem jest kryzys demokracji liberalnej. Co powiedziałem? A co rzekomo powiedziałem według portalu oko.press?

Wskazuję, że ideologia liberalna „wpadła w podobne pułapki utopijności, co wiele wcześniejszych ideologii (…). Jednym z tych utopijnych wyobrażeń jest przekonanie, że poprzez masową edukację dobrej jakości prawie wszystkich możemy wychować na światłych obywateli. Obywateli w większości zdolnych do krytycznego, metapoziomowego myślenia, do pogłębionej refleksji oraz do dystansowania się od własnych przedzałożeń religijnych czy filozoficznych”. Dodaję, że „jest to utopia, bo spora część ludzi, być może większość, albo nie posiada genetycznego uposażenia, które by dawało im szansę na wielopoziomowe myślenie oraz autorefleksję, albo uwięziona jest w kontekstach społecznych, które nie preferują takiego myślenia, nie premiują go”. Rozmowa nie dotyczy polityki bieżącej, o Polsce nie wspominam.

Co rzekomo powiedziałem? Oto, co z rozmowy tej wyczytała Agata Szczęśniak, autorka z portalu „oko.press”. Jej tekst nosi tytuł: „Zybertowicz: Bo ludzie głupie są”. Pierwszy akapit: „Według profesora Zybertowicza część Polaków to ciemnota, którym żadna szkoła nie pomoże, bo genetycznie nie są zdolni do »wielopoziomowego myślenia« i autorefleksji. To mówi przedstawiciel władzy, która ma bronić interesów »zwykłych Polaków«”. Materiał z nagłówkiem z tegoż akapitu umieszczono na Twitterze oraz Facebooku. Linki do tekstu na TT i FB są dalej udostępniane oraz komentowane, często w agresywny sposób. Tymczasem w moim tekście nie odnosiłem się do Polski, nie użyłem słów „ciemnota”, „głupota”, „zwykli Polacy” ani podobnych.
Widać, że mamy do czynienia z nadużyciem. Z podmianą jednych określeń (neutralnych i wyważonych) na inne (agresywne i obraźliwe). Z próbą zamiany tekstu, stanowiącego spokojny głos w debacie intelektualnej o kryzysie naszej cywilizacji, w wypowiedź służącą do...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: