Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Mają zrezygnować z podatkowych ulg
Komisja Europejska twierdzi, że dalsze utrzymywanie podatkowych ulg dla portów – stosowane przez władze Belgii i Francji – stoi w sprzeczności z unijnymi zasadami przyznawania pomocy państwa i może naruszać zasadę konkurencyjności na rynku UE. W Belgii większość portów jest bowiem opodatkowana stawkami znacznie niższymi od tych ogólnie przyjętych w belgijskim prawie. Natomiast niektóre porty we Francji są całkiem wyłączone z francuskiego systemu podatków dochodowych.

Wzrost gospodarek krajów UE o 2,2 proc.
Brukselski
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: