Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Mają zrezygnować z podatkowych ulg
Komisja Europejska twierdzi, że dalsze utrzymywanie podatkowych ulg dla portów – stosowane przez władze Belgii i Francji – stoi w sprzeczności z unijnymi zasadami przyznawania pomocy państwa i może naruszać zasadę konkurencyjności na rynku UE. W Belgii większość portów jest bowiem opodatkowana stawkami znacznie niższymi od tych ogólnie przyjętych w belgijskim prawie. Natomiast niektóre porty we Francji są całkiem wyłączone z francuskiego systemu podatków dochodowych.

Wzrost gospodarek krajów UE o 2,2 proc.
Brukselski Eurostat podał, że gospodarki krajów waluty euro urosły w sumie w drugim kwartale tego roku o 2,1 proc., a gospodarki 28 krajów całej Unii Europejskiej o 2,2 proc., w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. W pierwszym kwartale br. było to odpowiednio 1,9 i 2,1 proc. Tendencja wzrostu PKB w całej UE i w strefie waluty euro jest notowana piąty kwartał z rzędu.

Niemcy pełne cudzoziemców
Niemiecki Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkańców Niemiec – imigrantów i pochodzących z rodzin imigrantów – wzrosła w 2016 r. do 18,6 mln. Odsetek mieszkańców o korzeniach cudzoziemskich wynosi obecnie 22,5 proc. Większość z nich pochodzi z krajów europejskich, bałkańskich i Rosji, a 52 proc. posiada niemiecki paszport. Ponad 3,1 mln mieszkańców Niemiec pochodzi z Turcji, 2,3 mln z innych krajów Bliskiego Wschodu, ponad 740 tys. z Afryki, a korzenie polskie ma 1,86 mln osób.

„Biometryczne” kamery
W Berlinie na kilku ulicach i dworcach zainstalowano kamery umożliwiające biometryczną, dokładną identyfikację ludzi. Kamery są podłączone do komputerów, które rozpoznają biometryczne szczegóły twarzy i mogą wychwycić osoby podejrzane lub poszukiwane przez policję. Według agencji DPA, jest to pilotażowy projekt programu...
[pozostało do przeczytania 23% tekstu]
Dostęp do artykułów: