Świadectwo najwyższej jakości. Prestiżowe wyróżnienie dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego CTM

Wysoka jakość prowadzonych badań i pomiarów technicznych, realizowana z sukcesami od wielu lat w gdyńskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym CTM, doceniona została przez kierownictwo Centrali Polskiego Rejestru Statków.

29 czerwca br. wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM) uzyskał z rąk kierownictwa Centrali Polskiego Rejestru Statków (PRS) prestiżowe „Świadectwo Uznania”, wskazujące na wysoką jakość świadczonych usług laboratoryjnych w zakresie możliwości przeprowadzenia większości prób środowiskowych wyposażenia statków. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym sektorze.

Realizowane od lat, w oparciu o nowoczesną bazę laboratoryjną Ośrodka, badania urządzeń, obiektów oraz systemów obejmują przede wszystkim obszary kompatybilności elektromagnetycznej, oddziaływania czynników środowiskowych (mechanicznych i klimatycznych), rozkładu potencjału elektrochemicznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym, bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, pomiarów pola magnetycznego od mechanizmów i urządzeń technicznych oraz BHP. Przyznane pod koniec czerwca br. przez kierownictwo PRS „Świadectwo Uznania” jest kolejnym dowodem istotnej roli, jaką OBR CTM S.A. odgrywa w procesie oceny zgodności wyrobów, nie tylko na rzecz szeroko pojętej obronności i bezpieczeństwa, ale również na potrzeby badań komercyjnych i dla armatorów cywilnych.

Gdyński Ośrodek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów i klientów, zdecydował się rozszerzyć ofertę usługową swoich laboratoriów o możliwość przeprowadzania kolejnych badań i prób według wymagań i metod uznawanych przez...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: