Błędy Rosji wciąż żywe

Setna rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie uświadamia, że choć Związek Sowiecki już nie istnieje, a komunizm od jakiegoś czasu dogorywa, to błędy Rosji, przed którymi ostrzegała Matka Boża, nadal istnieją w świecie i czynią gigantyczne szkody. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta.

Komunizm przekształcił się z ruchu politycznego w ruch kulturowy i przejął edukację, a szerzej – styl myślenia. W efekcie błędy Rosji są dziś rozpowszechniane nie za pośrednictwem bagnetów, lecz Internetu, systemów prawnych czy dzieł filmowych.
Szatański plan zniszczenia świata obejmował uderzenie w jego fundamenty. I, niestety, za pomocą korupcji politycznej i
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: