Komandosi idą w teren. Byli żołnierze jednostek specjalnych z nową rolą w armii

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by żołnierze nowo powołanego piątego rodzaju sił zbrojnych przeszli specjalistyczny kurs pod okiem byłych komandosów.

Oficjalnie szkolenie trzech pierwszych brygad (Podlasie – Białystok, Lubelszczyzna – Lublin, Podkarpacie – Rzeszów) Wojsk Obrony Terytorialnej rozpocznie się w maju. Każda z nich będzie liczyła około 4–4,5 tys. żołnierzy. Obecnie formowane są trzy kolejne brygady: dwie na Mazowszu (Ciechanów i Radom) oraz jedna w województwie warmińsko-mazurskim (Olsztyn), które rozpoczną swoje szkolenia najprawdopodobniej jesienią br. – Powstaną trzy dowództwa brygad i trzy bataliony – po jednym w każdym z wymienionych miast – mówił prof. Grzegorz Kwaśniak, pełnomocnik MON ds. utworzenia Obrony Terytorialnej. Wraz z tworzeniem nowych jednostek WOT resort obrony narodowej chce również sukcesywnie rozbudowywać system szkolenia terytorialsów. Jak zapowiedział dowódca OT, gen. bryg. Wiesław Kukuła, ważne miejsce w strategii szkoleniowej będą odgrywali byli żołnierze wojsk specjalnych. Generał Kukuła, który sam przez blisko 4 lata (listopad 2012 r. – październik 2016 r.) dowodził Jednostką Wojskową Komandosów (JWK) z Lublińca, niezwykle wysoko ceni sobie wszechstronne wyszkolenie przedstawicieli elitarnego rodzaju sił zbrojnych.

W styczniu br. w opublikowanym komunikacie dowództwo WOT poinformowało o zaproszeniu byłych żołnierzy wojsk specjalnych (m.in. GROM-u, Formozy oraz JWK) do współpracy przy tworzeniu tzw. Mobilnego Zespołu Szkoleniowego (MZS), który zajmie się przekazywaniem strategicznej wiedzy oddziałom nowego rodzaju sił zbrojnych. – Żołnierze jednostek specjalnych posiadają ogromne doświadczenie wyniesione z misji w rejonach zapalnych, m.in. w Iraku czy Afganistanie. Podczas pełnienia tam służby sytuacja może zmienić się na szalenie niebezpieczną w ułamku sekundy. Wymaga to natychmiastowego dostosowania się i oceny, na ile czynniki postronne, takie jak rejon działania, sposób ataku...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: