Marcin Wolski Poleca: Smutek Europy

Lubię czytać Pawła Lisickiego i znajdować w jego tekstach potwierdzenie własnych obaw, przemyśleń, diagnoz. „Poza polityczną poprawnością” jest zbiorem tekstów prasowych z paru ostatnich lat, układającym się w fascynujący esej o współczesnym świecie. Tematów jest wiele, ale za wiodące trzeba uznać kryzys Kościoła i związany z nim uwiąd Zachodu, inwazję islamu oraz sytuację w Polsce w kontekście kształtowania się nowych tendencji współczesnego świata (bunt mas przeciw elitom), od lat kręcącego się wyłącznie w lewo.

Publicysta Lisicki sięga dalej i głębiej niż inni i stara się przewidywać konsekwencje zjawisk. Na przykład w sprzecznych często ze sobą wypowiedziach papieża Franciszka zauważa to, co jest najgroźniejsze dla doktryny i praktyki Kościoła – choćby rezygnację z misji ewangelizacyjnej wśród innowierców czy zgubienie przy okazji eksponowania Miłosierdzia Bożego – Bożej Sprawiedliwości. Jeśli piekło jest puste i wszyscy z góry są zbawieni, jaki sens ma przestrzeganie przykazań, walka z grzechem, pokuta? Milczące przyzwolenie na „róbta, co chceta”, lękliwość wobec politycznej poprawności, zanik ducha walki i brak wsparcia dla rzesz wyznawców Chrystusa z Trzeciego Świata, tych milionów nawróconych i tysięcy męczenników za wiarę – jest krokiem ku samozagładzie. I to nie tylko Kościoła (ten przetrwa, choć pewnie w katakumbach), lecz także całej cywilizacji Zachodu, która od chwili, gdy wyrzekła się swego życiodajnego źródła – chrześcijaństwa, coraz szybciej ustępuje pola innym. Tu autor rozwija szerzej wątek tzw. uchodźców i islamizacji Europy. Na szczęście pojawiają się w książce iskierki nadziei. Jedną z nich jest współczesna, odradzająca się Polska, która może być wielką pomocą dla ginącej cywilizacji.

Poza polityczną poprawnością
Paweł Lisicki, Wydawnictwo M. 2017
[pozostało do przeczytania -2% tekstu]
Dostęp do artykułów: