Nie zamykajcie nam drzwi do kościoła

Co jest przyczyną wspomnianego sporu? Poszło o decyzję kardynała, który postanowił, że kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej przy ul. Neulerchenfeld, w którym od sześciu lat odprawiane są msze św. w języku polskim, będzie w ramach działań ekumenicznych odebrany katolikom i przekazany diecezji Serbskiego Kościoła Prawosławnego, mającej swoją siedzibę w Hildesheim w Niemczech. Przeciwko takiej decyzji zaprotestowali Polacy, a także ich duszpasterz ks. Tadeusz Cichoń, rodem z Nowej Huty, ksiądz archidiecezji krakowskiej, który od lat duszpasterzuje polskim emigrantom. Jest to kapłan bardzo gorliwy, znany z ofiarnej pracy.

Polscy wierni w obronie swojego kościoła zorganizowali wiele akcji protestacyjnych, w tym też przed wiedeńską katedrą św. Szczepana. W licznych pismach do kurii uzasadniali, że na terenie miasta jest przecież wiele pustych kościołów, które bez żadnych problemów można przekazać prawosławnym Serbom, ale nie ten, tłumnie zapełniany przez Polaków. Jeden z takich listów zaczyna się od słów „W imię Boga Wszechmogącego nie zamykajcie nam drzwi do kościoła!”. Schönborn jest jednak obojętny na te apele. Wierni skierowali więc protest do Stolicy Apostolskiej. Niestety Watykan stanął po stronie kardynała i podtrzymał jego decyzję. Jest to sytuacja bardzo przykra, która za pontyfikatu bł. Jana Pawła II byłaby niemożliwa. Nie dlatego, że papież był Polakiem, ale dlatego, że posiadał wielką wrażliwość na problemy ludzi świeckich. A tej wrażliwości wielu urzędnikom kościelnym, którzy w swojej karierze nigdy nie byli proboszczami i duszpasterzami, wyraźnie brakuje.

W tym kontekście muszę wspomnieć, że w ostatnim czasie w związku z felietonami na temat bp. Wiktora Skworca zostałem dosłownie zalany listami. Wiele osób bulwersuje nie tyle agenturalna przeszłość nowego metropolity katowickiego, ile brak reakcji nowego nuncjusza Celestino Migliorego, z którym wiązano takie nadzieje. Nuncjusz wcześniej czy później odejdzie na kolejną placówkę...
[pozostało do przeczytania 49% tekstu]
Dostęp do artykułów: