Ropa łupkowa – rewolucja na rynku ropy?

Tu trzeba podkreślić, że chodzi o ropę łupkową, szczególnie cenną – ropę lekką. Nie o ciężką ropę z łupków bitumicznych. Różnice są zasadnicze, choć oba surowce to węglowodory płynne. Ropa łupkowa to ropa lekka i występuje w tych samych formacjach geologicznych i niemal w tych samych złożach co gaz łupkowy. Także metody wydobycia są prawie identyczne. Tymczasem ciężkiej ropy z łupków bitumicznych nie można pod ziemią „wyciągnąć” ze złoża odwiertami przy zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego. Przeciwnie – złoża łupków bitumicznych eksploatuje się metodą odkrywkową.

Łupki z ciężką ropą

Takie złoża znajdują się m.in. w Estonii, w USA (formacja Green River), w zachodniej Kanadzie. W bliskim sąsiedztwie Polski, w Estonii, istnieją dwie największe na świecie elektrownie, pracujące na ropie z łupków bitumicznych. Zapewniają one obecnie ponad 90 proc. energii elektrycznej, zużywanej w tym kraju. Jednocześnie Estonia rozwija technologie pozyskiwania ropy z tych łupków. W 2009 r. prywatna spółka VKG otworzyła w północno-wschodniej części kraju nową fabrykę, w której rocznie ma być pozyskiwane ok. 600 tys. baryłek ropy. Państwowa firma Eesti Energy wspólnie z fińskim partnerem ma uruchomić kolejną fabrykę, gdzie powstawać będzie ok. 2 mln baryłek ropy rocznie. Pomimo prognozowanego w kolejnych latach zmniejszenia się udziału łupków w strukturze zużycia energii pierwotnej w Estonii, eksploatacja złóż łupków bitumicznych ma być nadal jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego tego państwa, a inwestycje w jego modernizację i rozwój należą do priorytetowych dla Estończyków. 11 maja 2010 r. podczas wizyty premiera Andrusa Ansipa w Ammanie Eesti Energy podpisała umowę na eksploatację jordańskich złóż łupków bitumicznych. Estońska spółka oceni opłacalność inwestycji w Jordanii, a następnie podejmie decyzję o uruchomieniu pierwszej w tym kraju elektrowni łupkowej oraz zakładów produkujących ropę. Nieco wcześniej szef estońskiego...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: