Bazy danych Bondaryka

Po objęciu rządów przez Platformę Obywatelską Krzysztof Bondaryk, jako szef ABW, dostał nieograniczony dostęp do wszelkich danych operacyjnych. Gwarantuje mu to ustawa o ABW, zgodnie z którą „szef ABW koordynuje podejmowane przez służby specjalne czynności operacyjno-rozpoznawcze mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa”.

Dzięki zarejestrowaniu danej osoby np. w CAT ABW (jak w przypadku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego) służba ta – do której spływają informacje operacyjne ze służb specjalnych: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centrum Antyterrorystycznego, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Ministerstwa Finansów – ma pełne dossier danej osoby. Wie m.in., czy była ona karana, czy popełniła wykroczenia drogowe i czy miała problemy z płaceniem podatków.

Sami swoi

Stanowiska kierownicze w CAT ABW zajmują zaufani ludzie Krzysztofa Bondaryka. W centrum trwa nieustanna rotacja kadr niższego szczebla – od momentu formalnego powstania CAT, czyli od 1 października 2008 r., do 10 kwietnia 2010 r. wymieniono około 75 proc. osób tam delegowanych z różnych służb. Nie wymieniono natomiast osób delegowanych ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego – są to byli funkcjonariusze Wojskowych Służb Informacyjnych, a niektórzy pracowali jeszcze w służbach wojskowych PRL, m.in. w II Zarządzie Sztabu Generalnego.

– Ich pozycja w CAT jest bardzo mocna, co ma wynikać z bliskich związków z prezydentem Bronisławem Komorowskim – mówi nasz informator.
Do baz ABW trafiają także pełne informacje ze służb finansowych. Gwarantuje to przyjaciel Krzysztofa Bondaryka, wiceminister finansów, szef wywiadu skarbowego Andrzej Parafianowicz. Ma on dostęp do wszystkich baz danych o obywatelach i podmiotach gospodarczych w kraju. Decyduje o działaniach m.in. wywiadu skarbowego i kontroli skarbowej.

Parafianowicz obecnemu szefowi...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: