Przyjaciele Łukaszenki

Rozgrywanie rosyjskich interesów

Dopóki zachowanie białoruskiego status quo leżało w interesie Moskwy, grupa rządząca prowadziła politykę zbliżenia z reżimem Łukaszenki, nie dbając przy tym o represje dotykające opozycji i polskiej mniejszości na Białorusi. Stąd okres ocieplenia stosunków z Łukaszenką, wizyta Sikorskiego w Mińsku czy gesty „pogodnej dyplomacji”. Jeszcze przed białoruskimi wyborami polski i niemiecki minister spraw zagranicznych ściskali dłoń dyktatora, prosząc o uczciwy przebieg wyborów i zabiegając o zbliżenie Białorusi z Zachodem.

Słowa Łukaszenki z grudnia ub.r.: „To, co ostatnio Polska zrobiła dla Białorusi, warte jest każdych
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: