Wieści z UE

Bułgaria i Rumunia poczekają

Rada UE odsunęła do września podjęcie decyzji o włączeniu Bułgarii i Rumunii do bezwizowej „strefy Schengen” – pomimo spełnienia przez te państwa formalnych wymogów członkostwa w tej strefie. Władze Unii zgodzą się na rozszerzenie strefy nie wcześniej niż w 2012 r. – po stwierdzeniu „znaczących postępów Bułgarii i Rumunii w walce z korupcją i pełnego dostosowania ich wymiaru sprawiedliwości do standardów UE”. Głównym oponentem okazały się władze Holandii. Podkreślają, że do 2012 r. nie zmienią stanowiska w tej sprawie.

Lekarze za zakazem pomocy w eutanazji

Niemieccy lekarze podczas kongresu w Kilonii określili wspólne stanowisko w podstawowych sprawach etycznych. Opowiedzieli się m.in. znaczną większością głosów za wyraźnym zakazem udzielania samobójcom jakiejkolwiek pomocy przez personel medyczny – również tym śmiertelnie chorym. „Lekarze nie powinni udzielać żadnej pomocy w samobójstwach” – stwierdza uchwała kongresu. Karą za pomoc w eutanazji ma być wykluczenie z zawodu lekarskiego. Odpowiedni zapis przyjęto w kodeksie etyki niemieckich lekarzy. 
[pozostało do przeczytania -4% tekstu]
Dostęp do artykułów: