Faszyści z Bonanzy

Bardzo dziki Zachód

Bratkowski postanowił też wytłumaczyć młodemu człowiekowi, dlaczego w USA nie ma problemów z bezrobociem, głodem i ubóstwem – Ameryka rozwiązuje problem w ten sposób, w jaki rozwiązał go Hitler. „Już hitlerowcy znaleźli »swój« środek na bezrobocie – zaczęli się zbroić do wojny i zamówienia kierowane do przemysłu ciężkiego pozwoliły im zwiększyć produkcję (…). O wpływie tych doświadczeń na powstanie teorii Keynesa nie mówi się zbyt głośno, ale nie były one bez znaczenia. Jest to tragiczny paradoks, ale wojna z hitleryzmem otworzyła współczesnemu kapitalizmowi drogę do takiego zastosowania teorii Keynesa, która niewiele odbiega od mechanizmu
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: