Stopy do góry!

Inflacja będzie rosła

Podkreślono jednocześnie, że RPP będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej. W ten pośredni sposób poinformowano opinię publiczną, że można oczekiwać kolejnych podwyżek stóp procentowych. Tym bardziej że rosną oczekiwania inflacyjne. „W najbliższych miesiącach można oczekiwać utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego ze względu na wcześniejsze silne wzrosty cen żywności, wysoką dynamikę cen paliw, a także podwyższenie większości stawek VAT w 2011 r.” – informuje komunikat końcowy. I podkreśla zwłaszcza, że w grudniu 2010 r. roczna inflacja wzrosła do poziomu 3,1 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Wzrost inflacji wynikał w dużym stopniu z podwyższenia cen paliw związanego z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych. Według wstępnych szacunków wzrosła także inflacja bazowa.

Niebezpieczna granica 3,5 proc. inflacji

Niestety, grudniowemu wzrostowi inflacji towarzyszyło dalsze podwyższenie oczekiwań inflacyjnych – zauważa RPP. Jako uzasadnienie narastającego zagrożenia inflacją RPP przytacza następujące istotne fakty – silny wzrost produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, dużo wyższą sprzedaż detaliczną w październiku i listopadzie 2010 r., a także pozytywne wskaźniki koniunktury przedsiębiorstw. Wszystko to pozwala oceniać, że wzrost gospodarczy w IV kw. utrzymał się na poziomie zbliżonym do III kw. 2010 r. Rada zwraca uwagę, że wprawdzie akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona (co wynika głównie z przyczyn leżących po stronie popytu firm na kredyt), ale za to utrzymuje się wzrost kredytów dla gospodarstw domowych. Wszystko więc wskazuje, że w ciągu najbliższych miesięcy może zostać przekroczona dopuszczalna granica inflacji wynosząca 3,5 proc. PKB

Kropkę nad „i” postawił prezes NBP Marek Belka, mówiąc mediom, że styczniowej podwyżki stóp...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: