Alternatywa dla komercyjnych

Tymczasem kasy działają na innych zasadach, określonych m.in. w prawie spółdzielczym. Dlatego przeciw nowej ustawie protestowały zarówno centrale związkowe (w tym NSZZ „Solidarność”), jak i Krajowa Rada Spółdzielcza. Jak można przeczytać w pracy „Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju SKOK w Polsce”, dzisiejsze SKOK-i nie są zresztą współczesnym wynalazkiem. Opierają się na dawnych wartościach, do których i dzisiaj odwołuje się idea mikrofinansowania. Te wartości to „dobro wspólne, solidarność grupowa, demokracja korporacyjna, samopomoc członkowska, działania służące samoobronie zrzeszonych”. Te pierwiastki wykorzystywały w praktyce dawne korporacje zawodowe, przy których powstawały brackie kasy pogrzebowe, kasy wdowie czy kasy przezorności i pomocy. Wartości te można także odnaleźć w sposobie funkcjonowania tzw. banków pobożnych, zakładanych od XVI w. (które były w istocie pierwszymi przedsiębiorstwami bankowymi na ziemiach polskich) lub spółdzielczych instytucjach kredytowych, powstających w XIX w. w formie towarzystw kredytowych, towarzystw zaliczkowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, banków ludowych i kas oszczędności i pożyczek. W tym – w najbardziej znanych Kasach Stefczyka – zakładanych na wsiach galicyjskich przez dr. Franciszka Stefczyka.

Obecnie polski system SKOK działa pod ujednoliconą marką, wspólną dla wszystkich 59 spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych w kraju i ich 1851 placówek, z aktywami przekraczającymi na koniec I kw. br. 14,7 mld zł. Wszystkie SKOK-i należą do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) z siedzibą w Sopocie, będącej członkiem Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), która zapewnia im wspólną tożsamość, wyrażoną marką, jak również usługi marketingowe i inwestycyjne dotyczące całego systemu. Kasa Krajowa stwarza ogólne ramy dla rozwoju produktów, ale SKOK-i same ustalają swoje ceny. To rozwiązanie – zdaniem Briana Brancha, wiceprezydenta WOCCU – pozwala im działać z zachowaniem zasad...
[pozostało do przeczytania 22% tekstu]
Dostęp do artykułów: