Tolerancja, mniejszość, faszyzm

Weźmy chociażby takie piękne, łacińskiej proweniencji słówko „tolerancja”. Dosłownie to „cierpliwa wytrwałość”. Pochodzi – rzecz jasna – od łacińskiego czasownika tolerare – znosić, przecierpieć, wytrzymywać. Jak widać zatem z językowego źródłosłowu, tolerancja oznaczała niegdyś z trudem wytrzymywane znoszenie odmienności. Zasadzie tolerancji liberałowie przeciwstawiali zasadę pluralizmu, która przez antyliberalnych zwolenników tolerancji zwana była czasem relatywizmem. Zasada pluralizmu oferowała odmienności relatywistyczną akceptację, a z czasem także i afirmację. Liberalni inżynierowie dusz stosując w swojej propagandzie słowo tolerancja częściej niż podstawowe spójniki, zakodowali je w świadomości odbiorców, a następnie przypisali jej znaczenie pluralistycznego relatywizmu. Wedle salonowych mediów, ktoś, kto akcentuje niechęć do odmienności, odstępstw od normy u przedstawicieli mniejszości, acz znosi jej istnienie i nie proponuje wcale jakiejkolwiek dyskryminacji, jest człowiekiem nietolerancyjnym, mimo iż to właśnie on realizuje swoją postawą ideał tolerancji, czyli cierpliwej wytrwałości wobec inności.

Z pojęciem tolerancji ściśle wiąże się termin mniejszość, najchętniej przez liberałów określana jako wykluczana czy marginalizowana. Ostatnio z ust znanej feministki, która upomina się o homoseksualistów, ludzi o ciemnym kolorze skóry czy polskich Tatarów, którzy w naszym kraju wszyscy są zaiste przedstawicielami mniejszości, usłyszałem, że broni wszystkich wykluczanych mniejszości od homoseksualistów po kobiety. Każdy zapewne wie, że mieszkanek naszego kraju, jak wszędzie w świecie, jest nieco więcej niż mieszkańców. Kobiety nie mogą zatem nigdzie uchodzić za mniejszość, chyba że ze słowem tym propagandyści salonu uczynią to samo co z tolerancją, i z arytmetycznej większości zrobi się nagle socjologiczna mniejszość.

Ostatnio jeden z byłych dziennikarzy przydał PiS-owi i jego przywódcy miano faszystów. Dla Bratkowskiego faszystą jest...
[pozostało do przeczytania 10% tekstu]
Dostęp do artykułów: